ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมงานเสวนา : ผู้หญิง ชาติ และประชาธิปไตย ในการปฏิวัติ 2475

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชน ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมงานเสวนา “ผู้หญิง ชาติ และประชาธิปไตย ในการปฏิวัติ 2475” เพื่อพูดคุยถึงประเด็นของการสำรวจผู้หญิง เพศสภาพ ประวัติศาสตร์ และการปฏิวัติ 2475 ผ่านสายตานักเขียนและนักวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
.
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา คือ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.ปรีดี หงษ์สต้น นักวิจัยประจำศูนย์อาณานิคมและหลังอาณานิคมศึกษา มหาวิทยาลัยลินเนียส, ชานันท์ ยอดหงษ์ คอลัมนิสต์ ผู้เขียนหนังสือ หลังบ้านคณะราษฎร ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
#ห้ามพลาด เสวนา : ผู้หญิง ชาติ และประชาธิปไตย ในการปฏิวัติ 2475
วิทยากร : รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ / ดร.ปรีดี หงษ์สต้น / ชานันท์ ยอดหงษ์
ดำเนินรายการ : รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
เสารที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป | รับชมได้ทาง Facebook