อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์ (Dr.Jirawan Dejanipont)

อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์ (Dr.Jirawan Dejanipont)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

การศึกษา:

ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโททางรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III (Aix-en-Provence), ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถาบันทางการบริหารระหว่างประเทศ (PARIS), ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเอกซ์-ออง-โบรวองซ์ (Aix-Marseilles), ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งที่ผ่านมา:

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อดีตผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อดีตเลขาธิการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์