รศ.ดร.พัชรี สิโรรส (Assoc.Prof.Dr.Patcharee Siroros)

รศ.ดร.พัชรี สิโรรส (Assoc.Prof.Dr.Patcharee Siroros)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028
อีเมล์: psiroros@gmail.com

การศึกษา:

Ph.D. in Political Science (Policy Studies), University of Wisconsin-Madison, USA, 1985
M.A. in Political Science (East Asian), Sophia University, Tokyo, Japan, 1975
B.A. in Political Science (Honors), Thammasat University, Bangkok, Thailand, 1973

รางวัลและเกียรติยศ:

Distinquished Research Award, National Research Council of Thailand, 2005
Distinquished Research Award, National Research Council of Thailand, 2004
Distinguished Research Award, National Research Council of Thailand,1998
US-Japan Relations Program, Research Fellow, Harvard University, 1991-1992
Japan Foundation Fellowship Program, Research Fellow, 1991
JSPS-NRCT Fellowship for Research in Japan, 1988
Thammasat University Scholarship for studying in USA, 1978-1985
Asia Foundation for writing dissertation at UW-Madison, 1985
Harvard-Yenching Fellowship to study Japanese language in Japan, 1972-1975

หนังสือ:

รัฐไทยกับธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์

Case Studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง

เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ หลากมุมในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย