ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี จากพันธมิตรทางการเมืองสู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ